Tuesday, January 19, 2010

فراخوان برای عزیزان که در راهرو مرگ در ایران هستند

دگر روز
آنگاه که خبر آمد
به همه روستا قول دادم
و به جهان وعده
که نخواهم گذاشت که فاجعه روی دهد
خواهرم در راهرو مرگ است

بعد از تقلب در انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۱۳۸۸ ، رژیم ایران بدتر از هر نیروی اشغالگری با مردم رفتار می‌کند. هر صدای مخالف را از طریق ارعاب، زندان، شکنجه، تجاوز به‌عنف و کشتار خیابانی خاموش می‌سازد. در حال حاضر ما شاهد آغاز موج جدیدی از اعدام‌ها هستیم که یادآور دهه شصت و آنچه که بر اپوزیسیون ایرانی در آن سالها گذشت، میباشد. در تاریخ ۲۰ آبان، احسان فتاحیان به دار آویخته شد. مجازات اولیه وی که ده سال حبس بود، در دادگاه تجدید نظر به مجازات اعدام تبدیل شد. چنین عملی حتی با قوانین حاکم بر سیستم قضایی ایران نیز مغایرت دارد.

رژیم ایران کماکان به افزودن به لیست سرنشینان راهرو مرگ ادامه داده است. از جمله آخرین قربانیان یک زن فعال سیاسی کرد بنام زینب جلالیان می‌باشد.

جمهوری اسلامی در حال حاضر ۲۴ تن از زندانیان را در لیست راهرو مرگ دارد. این خود بازتاب کاملی است از وحشت افکنی در میان مردم با همه گوناگونی‌های قومی، مذهبی و وابستگی های سیاسی. این لیست اعدام شامل ۱۸ زندانی کُرد، ۳ متهم به وابستگی به گروههای سلطنت‌ طلب و ۳ عضو سازمان مجاهدین خلق است. "محاربه با خدا" وجه مشترک این متهمین از نظر این ژیم است.

ما امضاکنندگان زیر مصرانه از تمامی مردم دنیا و حکومتهایشان در خواست می کنیم که در دفاع از این افراد بی گناه و افشا کردن این احکام فریاد خود را بلند کنند.

مصرانه تقاضا داریم که کمیته های محلی با مشارکت سازمانهای زنان یک کارزار تمام عیار برای آگاه سازیِ افکار عمومی و حداکثر واکنش در مقابل اعدام قریب الوقوع زینب جلالیان براه اندازند.

مصرانه از تمام کسانی که در مسئولیتهای حکومتی در هر سطحی هستند اعم از اعضای دولت ، نمایندگان مجلس و سایر مقامات منتخب تقاضا داریم تا سکوت خود را شکسته و احکام اعدام در ایران را محکوم کنند.

ما از گروههای فرهنگی ، هنری ، ورزشی ، علمی ، دانشگاهی و فعالین حقوق بشر تقاضا داریم تا به فراخوانِ ما پیوسته و به گسترش بُرد و پژواک آن یاری دهند.

از شما تقاضا داریم تا طومارمان[i]، ایران را از اعدام ها نجات دهیم، که در آن از شورای امنیت سازمان ملل برای رای دادن به یک قطعنامه علیه این سری اعدام ها در ایران درخواست می‌شود، را امضا کرده و در انتشار هرچه گسترده تر آن مارا یاری کنید.
لطفاً برای نجات جان خواهرمان زینب و هم چنین سایر قربانیان "راهروی شرم" مارا یاری کنید. ما نمیتوانیم، باردیگر، نگاهمان را ازین جنایات بر گردانیم و اجازه دهیم که به وقوع پیوندند.[i] http://gopetition.com/petitions/save-iran-from-executions.html

No comments:

Post a Comment